NOMUs julbrev

År 2017 börjar vara till ända och det är dags att lite summera vad som hänt inom NOMU under året.

I mars beslöt representanatskapet att namnet Nordisk Musikunion skall ändras till Nordisk Orkestermusik  Union, detta för att namnet mera avspeglar det som organisationen arbetar för nämligen det Nordiska orkestermusiklivet.

Under hösten ordnades inget medlemsmöte därför att de projekt som styrelsen arbetat med inte riktigt föll på plats utan vi behövde mera tid. Nu ser det ut som om de saker som styrelsen jobbat med en längre tid ut att kunna ordnas. Den nordiska hörselskonferensen som SOF initierade på höstmötet i Köpenhamn 2016 kommer att ordnas på Kungliga Musikhögskolan i  Stockholm lördagen den 10.3.2018. Samma helg hålls också NOMUs ordinarie representantskapsmöte, antagligen söndagen den 11.3.

Læs resten

Folkemøde på Bornholm 14. – 17. juni 2018

Hvert år mødes tusinder af mennesker på Bornholm i byen Allinge. Folkemødet i Allinge er en unik platform med åbne debatter, hvor politikerne møder borgere, interesseorganisationer og foreninger under uformelle former på Bornholm.

Et af Folkemødets formål er at skabe rammerne for at demokratiet udvikles – ligesom den svenske Almedalsveckan, som tiltrækker over 100.000 besøgende hvert år.

Det danske demokrati kendetegnes ikke alene ved Folketingets partier, men også ved de utallige foreninger, organisationer og græsrodsbevægelser, der er med til at sætte dagsordenen.

Læs resten

Svensk Brass Band Festival i Värnamo, Sverige

Den 10.-11. november 2017 afholdtes en stort anlagt Brass Band Festival i Sverige. Der var konkurrencer i Elite-division, 1. og 2. division. Men de kommende generationer blev ikke glemt – der var mange aktiviteter for orkestre med børn og unge: Mini Brass. Det var skønt at se spilleglæden lyse ud af disse børn og unge. Denne festival bød også på mange koncerter. Det hele blev afholdt i tre forskellige kirker med indbyrdes kort gåafstand. Det var derfor muligt, at komme rundt og opleve meget. Det var en meget interessant at se, at der blev givet priser til divisionernes bedste solist og sektion fx en trombone-sektion. Årets svenske vinderorkester i Elitedivisionen blev Göta Brassband. NOMU ønsker til lykke.

Læs mere:
http://www.brassband.nu/resultat-2017/

17. november 2017

DAOS medlem

DAOS – Dansk Amatørorkester Samvirke – er en landsorganisation for danske amatørsymfoni-orkestre og kammerorkestre.

DAOS arbejder bl.a. for at give klassiske amatørmusikere gode oplevelser som musikudøvere. Året igennem arrangeres kurser og træf for udvalgte instrumentgrupper, og et par gange om året er der weekend stævner. Hertil kommer DAOS’ flagskib: Sommerstævnet på Askov Højskole.
Medlemmerne kan endvidere nyde godt af en omfattende nodebank med både orkester- og kammermusik.

Læs mere:
www.daos.dk

2. september 2017

NOMU – nyt navn

På repræsentantskabsmødet den 11.3.2017 i København besluttedes det, at NoMU skifter navn.

For at tydeliggøre at vi er en nordisk organisation for orkestre blev følgende besluttet:

NoMU hedder nu NOMU
Nordisk Musik Union hedder nu Nordisk Orkestermusik Union.

Det har også den fordel, at alle fremover lettere kan skelne mellem NOMU og vor paraplyorganisation  MIN – MUSIK I NORDEN www.musikinorden.net

18. april 2017

Årsmøde 2017

Der er fundet datoer for det årlige repræsentantskabs møde, der kommer til at foregå i København d. 10. til den 12. marts. De to første dage er forbeholdt møder, mens d. 12. giver mulighed for at lytte til Musik & Ungdoms orkesterfestival i Danmarks Radios koncertsal.

Der er nu også lavet program for dagene:

Fredag 10.3
18.00 Middag
19.00-22.00 Medlemsorganisationernas rapporter, Styrelsens rapport

Lördag 11.3
9.00-11.00 MUSIK I NORDEN’s styrelsemöte
11.00 Tema 1. DAOS’s rekryteringsprogram  –  Dokument om DAOS’s rekruteringsprogram
12.00 Lunch
13.00-15.00 Tema 2. Musikskolorna/Kulturskolorna och Amatörmusiklivet
15.30-17.00 NoMU representantskapsmöte
18.00 Middag
Alla ovanämnda programpunkter hålls i CABINN Scandinavias utrymmen.

Söndag 12.3
10.00-18.00 Musik & Ungdoms orkesterfestival i Danmark Radios
konsertsal.

Konsertdag med Danmarks bästa ungdomssymfoniorkestrar

Fritt inträde.

NoMUs styrelse har beslutat att all mat som finns nämnt i programmet
är gratis för medlemsorganisationernas representanter. Inkvarteringen
står den egna organisationen för.
Vi från styrelsen hoppas igen på ett talrikt deltagande. Väl mött.

Medlemsorganisationer har modtaget invitation på mail, og det er gennem denne, at man tilmelder sig.